Friday, September 02, 2005

麥皮第二日上課


今日係麥皮第二日返學, 我唔駛番大陸,請左日假去睇佢。

今日要著運動衫,佢好開心,佢阿媽一樣咁開心--> 同第一日唔同, 第一日家長可以陪上課, 但第二日就要自己上堂。好彩佢都冇喊。一同我地講完Bye Bye就標o左去玩玩具(._.;)...

1 comment:

火雞姨姨 said...

你知道嗎?返學唔喊細路仲難教,所以喊都好呀!提升肺呼吸功能啊!